•  

Links til andre udvandrermuseer og arkiver

Det Danske Udvandrerarkiv

http://www.udvandrerarkivet.dk/forside/

Museum of Danish-America i Elk Horn, Iowa, USA

https://www.danishmuseum.org

Utvandrarnas Hus i Växjö, Sverige

https://www.kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/utvandrarnas-hus/

Emigranternas Hus i Göteborg, Sverige

https://emigranternashus.se

The National Nordic Museum i Seattle, USA

https://www.nordicmuseum.org

Norsk Utvandrermuseum i Hamar

https://utvandrermuseet.no

Lister Utvandrermuseum i Kvinesdal

https://www.visitsorlandet.com/listings/lister-utvandrermuseum-i-kvinesdal/25578/

Vestnorsk Utvandringssenter i Sletta ved Bergen

http://www.muho.no/vestnorsk-utvandringssenter

EPIC, The Irish Emigration Museum, Dublin

https://epicchq.com

Deutsches Auswandererhaus, Bremerhaven

https://dah-bremerhaven.de

Auswanderermuseum Ballinstadt, Hamburg

https://www.ballinstadt.de