Nyhedsbreve, årsskrifter og pjecer:

Indhold af årsskrifter:

  • Et tilbageblik på året. 
  • Årets bestyrelse, personale m.v.
  • Indsamling, bearbejdning og formidling.
  • Nyt fra samlingerne.
  • Nyt fra udvandrermuseet.
  • Aktiviteter på Museum Rebild.
  • Diverse artikler om aktuelle emner fra året: En udvandringshistorie, en artikel om et besøg, e
    n spillemands historie o.l.

Det aktuelle årsskriftet og nyhedsmails sendes til medlemmer af museumsforeningen.

Bliv medlem her: 
Spillemandsmuseet@mail.dk

Nyhedsbreve:

Nyhedsbrev - 1. maj 2024

Tilmeld dig nyhedsbrev: 
Spillemandsmuseet@mail.dk

Gamle årsskrifter kan læses her:
 

2022  
2021  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014