Roldskov områdets kultur historie

Historier fra Rold Skovlandet

Intet sted i Danmark har vel næppe en mystik og en atmosfære knyttet til sit navn som netop Rold Skov.

Museum Rebild, der ligger midt i Rold Skovlandet, elsker at formidle de gamle historier og de fakta, der knytter sig til vores egn og til en af de allerældste og største skove i vores land. Her spænder historierne fra de ældste tider og op til de begivenheder, der skete i går.

Museum Rebild indgår naturligvis som en vigtig garant og brobygger, når beretningerne og genstandene fra vores fortid skal indsamles, registreres og eventuelt formidles med en udstilling eller en event.

Historierne vil løbende blive lagt ind på siden og vi tager afsæt i oldtiden i Rold Skovlandet. Slå ned på en af de efterfølgende historier, og få en god fortælling samt en række fakta med fra den skattekiste af viden og billeder, som museet ligger inde med.

Hvis du selv har historier eller har ny og spændende viden, genstande eller billeder, som du vil dele med os, er du altid velkommen på museet. Vi er med til at sikre, at din fortid og dine oplevelser her på egnen ikke bliver glemt.

Museum Rebild har udvalgt fortællinger om emner, personer og begivenheder, der har sat præg på Rold Skov og Himmerland.

  • De ældste tider - Oldtiden
  • Sølvskatten fra Rebild
  • Dronning Margrethe I og borgen Egholm
  • Røverne fra Rold
  • Krybskytter
  • Skovfolk og skovdrift
  • Landsbyen Fræers beboere i 1954 
  • Rørbæk Savværk (ved Røverknolden i Rebild)
Troldebøge i Roldskov
Villiam Blicher