I det tidligere Blokhusmuseum hang en række plancher, som er stillet til rådighed af Museum of Danish-America i Elk Horn, Iowa.

En del af indholdet er blevet anvendt i Museum Rebilds nye udstilling, men de oprindelige plancher rummer en guldgrube af oplysninger, fortællinger og fotos. 

OBS! Alle tekster er på engelsk.

Hver enkelt planche kan downloades som en jpg-fil.

  • Integrationen i det amerikanske samfund

    Danskere var hurtige til at integrere sig i USA, men de var også i stand til at bevare særlige dele af deres danske kultur og påvirke det amerikanske samfund. 

    Kirker, foreninger og andelsselskaber er bare nogle af de institutioner, danskere tog i anvendelse både for at holde fast i deres rødder og for at blive gode, amerikanske borgere. 

    Se mere her